Ajans PNR, Türkiye’de herkesin sağlık hizmetlerine rahatça erişmesi adına sürekli gelişen gündeme uyumlu olarak, sağlık iletişiminde doktor, hastane ve sağlık ürünleri üçgeninde çalışmaktadır. Doktorların hastaları ile olan iletişimler düzenlenmekte, hastaları ve kendi kariyerleri için tanıtımları daha detaylı olarak yapılmaktadır.

Özdenetimin büyük önem gerektirdiği bu sektörde doğru bilgiye dayalı, etik ve ilkeli iletişim sağlanması asıl amaçtır.