Geleneksel pazarlama stratejilerinin dışında yer alan alternatif mecraların kullanımı, hedef kitleye ulaşmadaki en önemli yollardan dır. Doğrudan pazarlamayı, kitlesel iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya eğilim yaratan, interaktif, somut, davetkar, katılımı görülebilen ve kolay ölçümlenebilen bir faaliyet alanıdır.

Bu alanda; etkinlik pazarlaması, veri tabanına dayalı pazarlama, interaktif pazarlama, sahada pazarlama ve satış noktalarında pazarlama gibi alanlarda müşteriyi yani ürün ve hizmetini son tüketici ile buluşturuyoruz.